ברוכים הבאים ובהצלחה בשנת הלימודים!!!

                
 מועדי עריכת המערכת לתשעט כאן
             מערכת שעות רב תחומי תשעט מסלול רגיל כאן
הנחיות להגשת מילגה באופן מקוון כאן
הנחיות כניסה למערכת מוודל כאן
אופן הזדהות במידע האישי כאן
הנחיות שימוש ביועץ הוירטואלי כאן
מהיום ניתן להפיק אישור נבחן באתר המכללה ב"מידע אישי" >אפשרויות נוספות>אישורים>אישור כניסה לבחינות
הנחיות להדפסה בענן כאן
 פרס יזמות סטודנטים כאן

     הנהלת המכללה האקדמית גליל מערבי אוסרת על סטודנטים להדליק מקרנים בכיתות הלימוד

 
מספר זהות
סיסמאלשיחזור סיסמא לחץ : כאן