ברוכים הבאים ובהצלחה בשנת הלימודים!!!

   לתשומת ליבכם, השימוש במקרן ובמחשב הנמצאים בכיתות הלימוד מותר למרצים בלבד
  לוח זמנים לעריכת מערכת לשנה ג תשף כאן
  הנחיות להגשת מילגה באופן מקוון כאן
  אופן הזדהות במידע האישי כאן
  הנחיות שימוש ביועץ הוירטואלי כאן
  אישור נבחן  ב"מידע אישי" >אפשרויות נוספות>אישורים>אישור כניסה לבחינות
  הנחיות להדפסה בענן כאן

     

 
מספר זהות
סיסמאלשיחזור סיסמא לחץ : כאן