ברוכים הבאים ובהצלחה בשנת הלימודים!!!

                    

 

 

בראילן רשימת שעורים תשעז כאן

 

מועדי עריכת המערכת לתשעט כאן
הודעה לסטודנטים לקראת בחינות לסמסטר א כאן
הנחיות להגשת מילגה באופן מקוון כאן
הנחיות כניסה למערכת מוודל כאן
אופן הזדהות במידע האישי כאן
הנחיות שימוש ביועץ הוירטואלי כאן
מהיום ניתן להפיק אישור נבחן באתר המכללה ב"מידע אישי" >אפשרויות נוספות>אישורים>אישור כניסה לבחינות
הנחיות להדפסה בענן כאן
פרס יזמות סטודנטים כאן

 

 
מספר זהות
סיסמאלשיחזור סיסמא לחץ : כאן