ברוכים הבאים ובהצלחה בשנת הלימודים!!!

                
   מערכת שעות רב תחומי תשעט מסלול רגיל כאן
  הנחיות להגשת מילגה באופן מקוון כאן
  אופן הזדהות במידע האישי כאן
  הנחיות שימוש ביועץ הוירטואלי כאן
  אישור נבחן  ב"מידע אישי" >אפשרויות נוספות>אישורים>אישור כניסה לבחינות
  הנחיות להדפסה בענן כאן

     

 
מספר זהות
סיסמאלשיחזור סיסמא לחץ : כאן