ברוכים הבאים ובהצלחה בשנת הלימודים!!!

לתשומת ליבכם, השימוש במקרן ובמחשב הנמצאים בכיתות הלימוד מותר למרצים בלבד

הנחיות להגשת מילגה באופן מקוון כאן
הנחיות להדפסה בענן כאן

מצגת הדרכה יום הכרות כאן
 הסבר רישום לתגבורים בדיקנאט כאן
הנחיות לבניית מערכת באמצעות היועץ המקוון כאן

     

 
מספר זהות
סיסמאלשיחזור סיסמא לחץ : כאן